CLAUSULA INTABULANDI

S obzirom na to da se pri svakoj kupoprodaji, razmeni ili prilikom nekog drugog načina sticanja i prenosa prava na nepokretnosti  susrećemo sa pravnim pojmom „ clausula intabulandi „  reših da  pojasnim šta isti znači.

Iako sadašnji Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o prometu nepokretnosti ne propisuje clausulu intabulandi kao obavezan element ugovora, clausula ipak predstavlja conditio sine qua non ( uslov bez kojeg ne biva ) za uknjižbu promene prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Zakon o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 – odluka US  – odluka US, 96/2015, 47/2017 – autentično tumačenje, 113/2017 – dr. zakon, 27/2018 – dr. zakon i 41/2018 – dr. zakon) ) u članu 87 propisuje da  isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora: biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom; i sadržavati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena. Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Clausula intabulandi je izričita i strogo formalna izjava volje zemljišno-knjižnog prethodnika – osobe čije se zemljišnoknjižno pravo ukida, ograničava ili opterećuje, da pristaje na uknjižbu ili predbeležbu.

Radi se o pristanku na upis.

Clausula intabulandi

„Clausula intabulandi“ je izjava kojom prodavac premetne nekretnine iskazuje saglasnost da se kupac te iste nekretnine ( stana, kuće ) može uknjižiti u katastru nepokretnosti ( ranije u zemljišnim knjigama ).  Kupac će se uknjižiti kao novi vlasnik nepokretnosti bez naknadne saglasnosti i prisustva prodavca.  Napred navedeno znači, da je prodavac ovom svojom izjavom omogućio kupcu da se bez problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik .

Clausula intabulandi najčešće čini sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ali može se dati u posebnom podnesku, odnosno ipravi.

Bilo da je sastavni deo ugovora ili posebna izjava, mora biti overena kod nadležnog organa, kako bi ugovor bio važeći.

Pristanak na uknjižbu može se dati bezuslovno, pod određenim uslovom ili se može oročiti.

Bezuslovan pristanak na uknjižbu potreban je za uknjižbu –  sticanja, promene ili prestanka prava na nekretnini bez posebnog kasnijeg opravdanja.

U slučaju da knižni prethodnik, odbije da da knjižnom sledbeniku potrebnu izjavu, sledbenik može u tom slučaju pokrenuti spor u kome će tražiti odobrenje upisa. Činjenica pokretanja navedenog spora biće upisana u katastar nepokretnosi u vidu zabeleške. Po okončanju spora, odluka suda zameniće clausulu intabulandi.

Slučajevi kad se može izvršiti upis bez clausule intabulandi izričito su i posebno uređeni zakonom.

Imajući u vidu sve gore  navedeno savet je da i kada kupujete nekretninu koja nije uknjižena neophodno je da pribavite clausulu intabulandi kako bi ukoliko i kada se steknu ostali predviđeni uslovi, upis  prava svojine bio moguć.

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

NIŠKI PORTAL

10 thoughts on “CLAUSULA INTABULANDI

 1. Postovana Bojana,

  Clan 4 mog kupoprodajnog ugovora glasi “ugovorne strane su se usaglasile da je ovajj ugovor snabdeven klauzulom intabulanti , kako bi se kupac nakon overe ovog ugovora kao i isplate stana u celosti, mogao bezuslovno i neopozivo uknjiziti stan u katastru bez dodatne saglasnosti prodavaca“ , iako dugujem jednoj strani (postoje 2 prodavca) jos jedan mali deo novca, ja sam predao dokumenta koja su potrebna za uknjizbu , da bi se katastar opozvao na clan 4 moga ugovora te odbio istu. Ja zelim da isplatim taj deo novca jednoj strani kojoj sam duzan , ali trazi se i potpis druge strane koja je izmirena, ali ta osoba ne zeli da potpise . Sta ja mogu tu da radim i kako da se zastitim , zasto je meni potreban potpis osobe koja je izmirena i zasto uopste sluzi taj pravni termin klauzula intabulanti kada ja moj stan ne mogu da uknjizim .

  Sviđa mi se

 2. Ja sam sve platio i to je potpisano u ugovoru kod Notara, imam i CLAUSULU INTABULANDI u ugovoru..
  Ceka se potpis prodavca, koji kao da je u zemlju propao. Da li je to bilo neophodno
  Kako da reagujem

  Sviđa mi se

 3. Gui Melo / Só o fato de tentar inibir a liberdade de di§vÃgaÃul£o é a prova mais concreta que o governo ta fazendo coisa errada. “Quem não deve, não teme.” né =)Gostei deste comentário ou não: 0

  Sviđa mi se

 4. Postovana Bojana,
  Ugovor o otkupu stana i potpisi ugovaraca su jos 2000. godine overeni od strane suda i to je sve u najboljem redu.
  Clausula intabulandi je overena samo od strane mog preduzeca od kojeg sam otkupio stan. Pravnik u preduzecu, a i javni beleznik, su mi rekli da se „ova clauzula ne mora overavati kod suda (tj. sada beleznika), jer je sasvim dovoljno sto je overena od strane drzavnog preduzeca“. To su mi potvrdili i u katastru.
  Molim Vas recite mi da li je to tacno, jer se plasim da li je u tom slucaju sve zakonito, tj. da li je ugovor o otkupu stana pravno u redu?
  Ponavljam, na ugovoru su od strane suda (u to vreme je sud overavao potpise na ugovorima o otkupu stana) overeni potpisi ugovornih strana.
  Hvala na odgovoru!
  Vesko

  Sviđa mi se

  • Poštovani Vesko,

   Privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora:
   1) biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom;
   2) sadržavati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena.
   Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.
   U slučaju da izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu nastaloj pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, upis će se izvršiti ako se ustanovi da nema drugih smetnji za upis.

   Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s