INSPEKCIJA RADA U REPUBLICI SRBIJI

Inspektorat za rad obavlja poslove  inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama, Zakona o privatnim preduzetnicima, Zakona o privrednim društvima  u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu, Zakona o štrajku, Opšteg kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih), opštih akta i ugovora o radu  kojima se uređuju prava obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja kao i ustanovama.

Prijava inspekciji rada može se podneti inspekciji rada u mestu gde je sedište poslodavca. Prijava se moze poslati poštom ili faksom, ili je lično odneti u kancelariju inspekcije. Možete je podneti i usmeno, tako što ćete otići u inspekciju rada i ispričati svoj problem dežurnom inspektoru.

Za  pismene prijave ne postoji nikakav proceduralni formular.Dovoljno je da se detaljno opiše problem na koji se žalite i okolnosti u kojima je nastao, i da se navedu podaci o poslodavcu, svoje ime i kontakt informacije (adresa, telefon, imejl). Ukoliko postoje svedoci bilo bi dobro da ih navedete, kao i da priložite dokumetnaciju koju posedujete.

Što se tiče same inspekcije , ne bi trebalo da brinete oko toga da li će direktor saznati za prijavu. Inspektori ne smeju da mu kažu koje je lice  podnelo prijavu, ni da li ga je neko uopšte prijavio ili se radi o redovnoj kontroli.

Osim u slučaju nezakonitog otkaza, rok za prijavu ne postoji, mada je svakako bolje da se postupak pokrene što pre. Ako su predmet prijave poslodavca neisplaćena novčana potraživanja (plate, naknade, bonusi…), ti dugovi zastarevaju u roku od tri godine od trenutka njihovog nastanka, pa inspekcija nakon isteka tog perioda neće moći da uradi ništa.

Inspektorat_02

Ukoliko se radi otkazu koji smatrate nezakonitim, inspekciji se možete obratiti tek nakon podnošenja tužbe sudu protiv poslodavca.Tužbu za nezakonit otkaz može da se podnese u roku od 60 dana od dana otkaza, a prijava inspekciji – u roku od 30 dana od dana podnošenja tužbe.

Nakon primljene prijave, inspektor rada pokreće postupak u okviru kojeg ispituje da li je u određenoj firmi ili preduzeću zaista došlo do kršenja zakonskih propisa.

Rok za završetak postupka je mesec dana od trenutka podnošenja prijave, odnosno petnaest dana – ako se postupak vodi zbog prijave nezakonitog otkaza. Izuzetno, rokovi mogu biti produženi na dva meseca.

Na kraju postupka inspektor donosi rešenje.

Protiv rešenja inspektora rada može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu u roku od 8 dana od dana dostvaljanja rešenja. Podnosilac žalbe može da bude i zaposleni i poslodavac, u zavisnosti od toga čije je pravo povređeno.  Zaposleni će biti podnosilac žalbe npr. protiv rešenja inspektora kojim j eodbijen njegov zahtev za odlaganje izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca. Poslodavac će biti podnosilac žalbe npr. protiv rešenja kojim je inspektor naložio otklanjanje povrede propisa ili odložio izvršenje o otkazu ugovora o radu.

Žalba na rešenja o odlaganju izvršenja rešenja poslodavaca o otkazu ugovora o radu ne odlaže izvršenje rešenja.

Ministar je dužan da u roku od 30 dana od prijema žalbe odluči po žalbi.

Tokom postupka imate pravo da se informišete o toku postupka po Vašoj prijavi. Na kraju postupka inspektor je dužan da Vas pismeno obavesti o ishodu postupka i preduzetim merama.

Ukoliko ova mera ne reši problem, zaštitu Vaših prava moraćete da potražite na sudu. U tom slučaju biće izuzetno korisno što ste se prvo obratili inspekciji rada, jer njihovi nalazi, zaključci, rešenja i nalozi mogu poslužiti kao čvrsti dokazi u sudskom postupku.

Obzirom da Inspektorat za rad ima ukupno 28 odvojenih jedinica – odeljenja i odseka inspekcije rada koja se nalaze u upravnim okruzima i gradu Beogradu i dva odeljenja inspekcije rada u sedištu Inspektorata.

Obzirom na okrug možete se obratiti na dole navedene adrese:

Severnobački okrug
– Subotica –   Trg Lazara Nešića 1, IV sprat, 024/ 641-184 subotica.ir@minrzs.gov.rs

– Bačka Topola – Maršala Tita bb, 024/ 552 – 398

 Srednjebanatski okrug
– Zrenjanin – Trg slobode 10, prizemlje, 0230/ 534-714 zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs

Severnobanatski okrug

– Kikinda – Trg srpskih dobrovoljaca 12, I sprat, 0230/ 21-030 kikinda.ir@minrzs.gov.rs

– Senta – Glavni trg 1,  I sprat, 024/ 813 – 574 lokal 189

Južnobanatski okrug
– Pančevo – Trg kralja Petra I 2 – 4, IV sprat, 013/ 344-378 pancevo.ir@minrzs.gov.rs

– Vršac – Trg Svetog Save 10, I sprat, 013/ 838-927, 013/ 835-445

Zapadnobački okrug
– Sombor – Trg Cara Uroša 1, I sprat, 025/ 22-367 sombor.ir@minrzs.gov.rs

Sremski okrug
– Sremska Mitrovica Svetog Dimitrija 8, II sprat, 022/ 554-799 sr.mitrovica.ir@minrzs.gov.rs

Mačvanski okrug
– Šabac – Cara Dušana 1/3, III sprat, 015/ 342-245 sabac.ir@minrzs.gov.rs

Kolubarski okrug
– Valjevo – Karađorđeva 31, I sprat, 014/ 227-955 valjevo.ir@minrzs.gov.rs

Podunavski okrug
– Smederevo – Trg republike 5, I, II i III sprat, 026/ 224-211 smederevo.ir@minrzs.gov.rs

Braničevski okrug
– Požarevac – Drinska 2, I sprat, 012/ 225-741, pozarevac.ir@minrzs.gov.rs

Šumadijski okrug
– Kragujevac – Save Kovačevića 7, suteren, I i II sprat, 034/ 336-245, kragujevac.ir@minrzs.gov.rs

Pomoravski okrug
– Jagodina – Knjeginje Milica 80a, II sprat, 035/ 234-481, jagodina.ir@minrzs.gov.rs

Borski okrug
– Bor – Bor, Moše Pijade 19, II sprat, 019/ 544-041, bor.ir@minrzs.gov.rs

Zaječarski okrug
– Zaječar – Generala Gambete 44, III sprat, 030/ 458-065, zajecar.ir@minrzs.gov.rs

Zlatiborski okrug
– Užice – Dimitrija Tucovića 52, I i II sprat, 031/ 513-949, uzice.ir@minrzs.gov.rs

Moravički okrug
– Čačak – Župana Stracimira 2, I sprat, 031/ 510-193, cacak.ir@minrzs.gov.rs

Raški okrug
– Kraljevo – Trg Jovana Sarića 3 , III sprat, 036/ 331-422, kraljevo.ir@minrzs.gov.rs

Rasinski okrug
– Kruševac – Balkanska 63, II sprat, 037/ 440-478, kragujevac.ir@minrzs.gov.rs

Nišavski okrug
– Niš – Strahinjića bana bb, II sprat, 018/ 523-256, nis.ir@minrzs.gov.rs

Toplički okrug
– Prokuplje – Cara Lazara 49, prizemlje, 027/ 324-316, prokuplje.ir@minrzs.gov.rs

Pirotski okrug
– Pirot – Srpskih vladara 83, I sprat, 010/ 313-463, pirot.ir@minrzs.gov.rs

Jablanički okrug
– Leskovac – Pana Đukića 9 – 11, prizemlje, 016/ 21-41-81, leskovac.ir@minrzs.gov.rs

Pčinjski okrug
– Vranje – Peti kongres 1, I sprat, 017/ 413-845, vranje.ir@minrzs.gov.r

Kosovska Mitrovica

– Ulica oslobođenja – zgrada vatrogasnog doma -, 028/ 422-845

Beograd 1

– Omladinskih brigada 1, 011/31-31-407, beograd1.ir@minrzs.gov.rs

Beograd 2

– 27.marta 43-45, 011/2753-689, beograd2.ir@minrzs.gov.rs

Beograd 3

– 27.marta 43-45, 011/330-95-21, beograd3.ir@minrzs.gov.rs

 

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane : 

VAŠ ADVOKAT

Advertisements

27 thoughts on “INSPEKCIJA RADA U REPUBLICI SRBIJI

 1. Pre nešto više od 2 meseca podneo sam prijavu inspekciji putem e-maila oko nepravilnosti povodom velikog broja prekovremenih sati i nepoštovanja nedeljnog odmora u firmi „Albon“ d.o.o u Rumi. Inspekcija je izašla na teren 12.08.2015. i utvrdila te iste nepravilnosti.

  Problem koji sada imam je što su inspektori, direktoru fabrike u startu izjavili da dolaze po mojoj prijavi i time me stavili u izuzetno nezgodan položaj. Od posete inspekcije ja više uopšte ne radim prekovremeno, ali zbog nepotrebnog otkrivanja da sam ja prijavio poslodavca( koliko znam inspektori ne smeju da otkriju da li dolaze po prijavi ili u redovnu kontrolu), poslodavac sada traži prosto sve moguće načine da me iz firme udalji (prebacuju me sa posla na posao ne bi li našli način da mi nakače neku grešku).

  Imam ugovor o radu na neodređeno ali do kraja oktobra sam još uvek na probnom radu. Prilikom posete inspekcije direktor i moji nadređeni su izjavili da na moj rad niko nema primedbe ali sada vidim da mi polako pakuju otkaz ugovora o radu po isteku probnog rada.

  Rukovodilac proizvodnje je izbacio ocene kompetencije svih zaposlenih u firmi i „čudna li čuda“ pogodićete da 2 nedelje posle posete inspekcije jedini potpuno nekompetentan radnik u firmi sam upravo ja.

  Ovo sve me polako dovodi i u položaj blažeg mobinga (koji teško mogu da dokažem) i interesuje me da li inspekcija uopšte može da snosi odgovornost za ovako nesmotrene poteze svojih inspektora.

  Iskreno sam se nadao da je inspekcija tu da zaposlenima pomogne a ne da ih dovede u još nepovoljniji položaj.

  Na kraju moram reći da ni od inspekcije nisam dobio nikakv izveštaj o poseti i preduzetim merama i sve mi se čini da će ovde situacija da se završi loše samo po mene.

  Verovao sam da su državne službe tu da pomognu građanima ali sam izgleda u situaciji da ću izgubiti posao zbog svog verovanja.

  Sviđa mi se

  • Poštovani Vladimire,

   aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.
   Inspektor rada će podneti protiv posodavca zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja kažnjivog po članu 274. stav1. tačka 3. i stav 2. i 3. ZOR -a , ako utvrdi da je poslodavac zaposlenom odredio prekovremeni rad suprotno odredbama člana 53 ZOR-a.
   Ukoliko utvrdi da poslodavac zaposlenima ne moogućuje korišćenje odmora u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skaldu sa odredbama zakona , kao i u skladu sa odlukom poslodavca o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevog rada, inspektor rada će podneti zahtev z apokretanje prekršajng postupka(član 276. stav 1. tačka 2.i stav 2.ZOR).

   Ukoliko niste zadovoljni ponašanjem i postupanjem inspektora rada, stoji Vam na raspolaganju podnošenje pritužbe direktoru Inspektorata za rad ili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rok za odgovor na podnetu pritužbu iznosi 15 dana, pod uslovom da ste ga izričito tražili u podnesku.

   Sviđa mi se

   • Poštovana Bojana,

    Citiram deo iz teksta: „Što se tiče same inspekcije , ne bi trebalo da brinete oko toga da li će direktor saznati za prijavu. Inspektori ne smeju da mu kažu koje je lice podnelo prijavu, ni da li ga je neko uopšte prijavio ili se radi o redovnoj kontroli.“

    U mom slučaju ne da je direktor saznao za prijavu već je on došao po mene i rekao: „Hajde da razgovarate sa inspekcijom pošto ste nas vi prijavili“

    Ako je ovo iz citata tačno ja ću se sigurno obratiti direktoru inspektorata za rad i ministru ali me interesuje gde bih mogao pronaći zvaničnu potvrdu citiranog dela teksta?

    Sviđa mi se

   • Ovlašćenja i dužnosti inspektora rada regulisani su na nekoliko načina uključujući ovlašćenja i dužnosti inspektora rada, koja su utvrđena Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 48/93, 79/05 i 101/07); Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i Zakonom o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 39/02 i 79/05).

    Sviđa mi se

 2. Poslodavac (privatni preduzetnik) mi je 31. avgusta 2015.g. otkazao ugovor o radu po osnovu čl. 179 stav 5 tačka 1 Zakona o radu (tzv. tehnološki višak). U rešenju o otkazu poslodavac se, nakon obrazlaganja razloga otkaza, pozvao na čl. 159 i naglasio da će otpremnina biti isplaćena za 10 dana, s tim da me šalje na odmor 30 dana i da nakon toga, dakle 01.10.2015.g. ovo rešenje o prestanku radnog odnosa stupa na snagu. Ja tada nisam znao da Zakon nalaže prvo isplatu otpremnine pa onda prestanak radnog odnosa. Uzimajući dato mi rešenje o otkazu, zaključak je da do 10.10.2015. g. (uključujući i taj dan) mora da mi bude isplaćena otpremnina po modelu: 1/3 od prosečne tromesečne bruto zarade – prosečna bruto zarada VII, VIII i IX iznosi 33.200,00 din. – pa to pomnoženo sa 16 godina, kao i da mi poslodavac izda potvrdu o tome, a to su mi rekli u NZS. Čak, bez te potvrde o isplaćenoj otpremnini ne mogu da se prijavim u NZS niti da ostvarim pravo na naknadu NZS. Poslodavac hoće da uplati mnogo manji iznos, tri zadnje mesečne plate i ništa više, ni platu za septembar (tada sam de facto bio u radnom odnosu). Tako da je situacija egzistencijalno katastrofalna: niti mogu da ostvarim pravo na novčanu naknadu kao nezaposleni preo NSZ niti mogu da pristanem na nezakonito utvrđenu otpremninu.

  Sviđa mi se

  • Poštovani Saša,

   Prema imperativnim odredbama Zakona propisano je da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.
   Sobziom da poslodavac nije izvršio navedenu obavezu, zaštitu svojih prava možete ostvariti u sudskom postupku, jer nije došlo do zastarelosti potraživanja.

   Sviđa mi se

 3. u firmi laki komerc doo jagodina bivsi agroziv kod republickog supa se radi i po 16, i 18 sati
  to je neizdrzivo
  kolju se svaki dan po 30000 pilica

  Sviđa mi se

  • Poštovani Pero,

   prijavu možete podneti Vi jer inspektori ne smeju da poslodavcu otkriju identitet lica koje je podnelo prijavu, ni da li ga je neko uopšte prijavio ili se radi o redovnoj kontroli.
   Prijavu možete podneti na dole navedenu adresu:
   Pomoravski okrug
   – Jagodina – Knjeginje Milica 80a, II sprat, 035/ 234-481, jagodina.ir@minrzs.gov.rs

   Sviđa mi se

  • Poštovani Stevo,

   važno je da znate da prijavu možete podneti Vi , da se ne brinete jer inspektori ne smeju da poslodavcu otkriju identitet lica koje je podnelo prijavu, ni da li ga je neko uopšte prijavio ili se radi o redovnoj kontroli.
   Prijavu možete podneti na dole navedenu adresu:
   Pomoravski okrug
   – Jagodina – Knjeginje Milica 80a, II sprat, 035/ 234-481, jagodina.ir@minrzs.gov.rs

   Sviđa mi se

   • Poštovana Bojana,

    Smatram da niste u pravu u vezi navođenja da inspektori rada ne smeju da otkriju identitet lica koje je podnelo prijavu jer to inspektori svakako rade posredno, što se iz primera gospodina Vladimira može i videti. Na primer, inspektori vrše inspekcijski nadzor u pravnom licu od 100 radnika, i traže ugovor samo jednog radnika čije ime jedino i znaju jer je logično, to lice podnosilac prijave, iz navedenog postupanja inspekcije je sasvim jasno da je ta osoba čiji ugovor se traži podnela prijavu inspekciji rada.

    Da li znate koja je predviđene kazna za otkrivanje identiteta podnosioca prijave poslodavcu, i koliko je inspektora zbog toga kažnjeno do sada?

    Lično nisam bio u takvoj situaciji sa inspekcijom rada, ali sam doživeo nešto slično gde je tržišna inspekcija otkrila sve moje lične podatke trgovcu protiv kojeg sam podneo prijavu. Na sreću po mene trgovac ne može da uradi ništa opasno osim eventualnog odbijanja reklamacije i vređanja na ličnom nivou što je zanermarljivo u odnosu na ono što može da uradi poslodavac radniku koji ga je prijavio inspekciji rada.

    Poslodavac može da otpusti radnika-podnosioca prijave ili da počne da ga mobinguje. Zato me i zanima koji je bio epilog prijave gospodina Vladimira, da li je uspeo da zaštiti svoja prava ili je njegova prijava inspekciji rada zapravo rezultirala dobijanjem otkaza ugovora o radu?

    Srdačan pozdrav,
    Miloš Vučković
    Novinar sajta Radnik.rs

    Sviđa mi se

   • Poštovani Miloše,

    Ukoliko se drže procedure inspektori rada ne bi smeli neposredno da otkriju identitet lica koje je podnelo prijavu. . Ukoliko lice koje podnese prijavu nije zadovoljno ponašanjem inspektora na raspolaganju mu stoji mehaniza zaštite odnosno podnošenje pritužbe direktoru Inspektorata za rad ili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rok za odgovor na podnetu pritužbu iznosi 15 dana, pod uslovom da ste ga izričito tražili u podnesku.
    Što se tiče Vašeg drugog pitanja nisam dobila povratnu informaciju o tome sta se desilo sa licem za koga se interesujete. Ukoliko dođe do mobinga ili neosnovanog otkaza takođe postoji postoji način kako zaštititi i ostvariti svoja prava.

    Sviđa mi se

 4. Dobar dan.Sta uraditi kada prijavite poslodavca inspekciji rada za rad na crno i neisplacene zarade,a taj isti inspektor ode na rucak sa inspektorom i nikom nista.Prijavljivali smo poslodavca i inspektore i u sediste inspektorata u Beogradu,da bi dobili odgovor da je to praksa u Srbiji,i da samo gubimo vreme.U pitanju je Doo Jovovic iz Vrbasa,posao se obavljao u Ruskom Krsturu,gde postoji klanica.Vas predlog,kome da se obratimo?Ovde pravna drzava ocigledno ne postoji.Hvala unapred!

  Sviđa mi se

  • Poštovani,

   Ukoliko niste zadovoljni ponašanjem i postupanjem inspektora rada, stoji Vam na raspolaganju podnošenje pritužbe direktoru Inspektorata za rad ili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rok za odgovor na podnetu pritužbu iznosi 15 dana, pod uslovom da ste ga izričito tražili u podnesku.

   Sviđa mi se

 5. Postovani,radila sam kod privatnika 6godina pa otisla na porodiljsko bolovanje.Malo pre isteka por.bol. su mi rekli da nema posla kao ranije pa su hteli da me salju na biro rada ali ja sam uspela da produzim 2 meseca zbog posebne nege deteta.Septembra sam pocela da radim i vec pocetkom oktobra su mi dali otkaz,sad koristim godisnji odmor i cekam resenje.Kakva ja sad prava imam,posto sam jako kivna zbog svega?Da li imam prava na odpremninu,ili da ih prijavim inspekciji rada zbog diskriminacije?Hval

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   Vaša prava zavise od razloga zbog kojih ste dobili otkaz. Ako ste dobili otkaz kao tehnološki višak imate pravo i na otpremninu i na naknadu za slučaj nezaposlenosti.
   Ukoliko ste potpisali sporazumni raskid radnog odnosa napred navedena prava ste izgubili.

   Sviđa mi se

 6. Poštovani Miloše

  Pošto vidim da vas interesuje, moj slučaj koji sam imao u firmi Albon je sledeći:

  Mesec dana nakon dobijenog izveštaja od strane inspekcije dobio sam otkaz. Pokušao sam sve da inspektora pozovem na odgovornost zbog otkrivanja identiteta ali to je u ovoj državi nemoguće realizovati.

  Imao sam 60 dana rok da pokrenem sudski spor i tačno 60-og dana sam to i učinio. Nisam imao advokata ali sam uz pomoć ljudi sa portala Pištaljka sastavio Predlog za uvođenje privremene mere i tražio zaštitu kao uzbunjivač. (Prvi i jedini u privatnom sektoru)

  Pištaljka link

  Dva dana po podnošenju predloga dobijam sudsko rešenje u svoju korist i momentalno sam vraćen na posao ali mi je naloženo da pokrenem radni spor. Vratio sam se u firmu i radio još 4 meseca u veoma izolovanim uslovima (veoma lošoj radnoj atmosferi). Nisam ja ni želeo tu više da ostanem ali sam želeo da im čisto pokažem da nisu u pravu. Kada je došlo do početka suđenja ja sam već našao drugi posao i povukao sam se iz celog procesa, jer i sa dobijenom presudom u svoju korist svejedno me je čekao otkaz na kraju svega.

  Svaki radnik poučen mojim iskustvom treba da zna sledeće:

  Nikada ne ostavljajte podatke u prijavi, iako tvrde da retko izlaze na anonimne prijave to je u ovoj zemlji svakako bolje rešenje. Ako izađu na anonimnu prijavu izađu ako ne, verujte da i onako nije neka verovatnoća da će poslodavca kazniti. Ako prijavu šaljete putem e-maila ne činite to sa svog pravog jer celokupnu prijavu daju na uvid poslodavcu tako da i tu često niste anonimni.

  Toliko od mene.
  Ukoliko nekoga bilo šta zanima a da mogu pomoći,
  moj e-mail je: bozic82vladimir@gmail.com

  Sviđa mi se

 7. Postovana Bojana
  Da li mi mozete izaci u susret i reci da li kada sam na bolovanju moj poslodavac je u obavez\i da mi stampa platne listice ,trenutno sam u problemu i ne mogu da podignem gotovinski kredit zbog obracunskih radnika.Ja sam trenutno na porodiljskom bolovanju a zaposlena sam u Specijalnoj bolnici za interne bolesti u Mladenovcu –

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sanja,

   Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun, takođe je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

   Sviđa mi se

 8. Gospđo-gospođice Bojana možete li da mi kažete šta da uradim u mom slučaju jer sam dobio otkaz u firmi kako piše mojom krvicom,ja koliko se sećam pitao sam da budem na odmoru ali su mi dali samo tri dana a ja sam ostao duže jer sam imao problem sa prevozom,ali otkaz važi i ta tri dana što sam dobio odmor,a platu mi nisu dali i za prethodni mesec

  Sviđa mi se

  • Poštovani Bobane,

   svi razlozi koji se odnose na to kada poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom izričito su predviđeni zakonom. U slučaju pojedinih razlozga za otkaz ugovora o radu poslodavac mora poštovati određenu proceduru. Kada god se ne pridržava ovih pravila, u pitanju je nezakonit otkaz i zaposleni ima mogućnosti da zaštiti prava koja su mu povređena.

   Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s