PREDUZETNICE PORODILJE I NJIHOVA PRAVA

Baš kao i sve zaposlene mame, i preduzetnice imaju prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 12 meseci.

Osim ovih prava, žene preduzetnice imaju pravo i na odsustvo sa rada radi posebne nege detata. Ovo pravo ima svaki roditelj mališana sa teškim stepenom psihofizičke ometenosti. Ono podrazumeva mogućnost da jedan od roditelja u potpunosti odsustvuje sa posla ili da radi 50 odsto radnog vremena, a može se koristiti najduže do petog rođendana deteta.

untitled

Ako je odlučio da radi pola radnog vremena, roditelj će za tu polovinu primati zaradu, a za drugu polovinu – naknadu zarade. U slučaju da je odsustvo potpuno, dobiće naknadu zarade, u visini koja je određena zakonom.

Porodiljska naknada za preduzetnice

Preduzetnice zakonski imaju dve mogućnosti za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu. Propisano je da preduzetnica koja ima zaposlene, pravo na porodiljsku naknadu može ostvariti ako:

– otpusti sve radnike i zatvori svoju preduzetničku radnju;

– ili ako upravljanje radnjom poveri drugom licu-poslovođi, što se reguliše u Agenciji za privredne registre.

Ono što je bitno napomenuti je da promene podataka o određivanju poslovođe preduzetnica je obavezna da prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Procedura ostvarivanja prava

Ukoliko se preduzetnica odluči za drugu mogućnost, odnosno da ovlasti poslovođu da upravlja radnjom, ona naknadu zarade dobija na taj način što poslovođa uplaćuje za preduzetnicu potrebne poreze i doprinose, dostavlja sve neophodne dokaze o obavljenim uplatama organu koji je nadležan za refundiranje uplaćenih sredstava, koji nakon toga na tekući račun preduzetničke radnje prebacuje sredstva na ime naknade, na za to poseban račun za refundaciju.

Zakono o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl.glasnik RS” br.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon) određuje načine utvrđivanja i plaćanja doprinosa za preduzetnicu za vreme porodiljskog odsustva koja delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe.

Navedeni Zakon određuje da preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavalja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade.

Preduzetnici se doprinosi obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju preduzetnica, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, preduzetnica ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Postupak i proceduru obračuna i plaćanja doprinosa na osnovu naknade zarade vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Ovim zakonskim rešenjima porodilje preduzetnice imaju sva prava kao i ostale porodilje.

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

SMEDIA

Adria Media Group – YUMAMA

OZON RADIO

CENTAR ZA MAME

Advertisements

33 thoughts on “PREDUZETNICE PORODILJE I NJIHOVA PRAVA

 1. Ja sam preduzetnica trudnica, bez zaposlenih. Trudnicko ne koristim, ali sam imala privremeni prekid delatnosti u trajanju od 4meseca (za vreme trudnoce ali nisam otvarala bolovanje). Da li se moje pravo na naknadu porodiljskog umanjuje, jer u vreme za otvaranje porodiljskog necu imati punih 6meseci neprekidnog rada, ili to nema veze, da li se iznos odredjuje na osnovu pausalnog resenja ili proseka za 6meseci?

  Sviđa mi se

  • Poštovana Bojana,

   saglasno zakonskoj regulativi naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca i lica koja samostalno obavljaju delatnost.

   Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (Član 11. stavovi 3. i 4.) određeno je da se naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta utvrđuje u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. Naknada zarade za lica koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, utvrđuje se tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.
   Pun iznos naknade zarade pripada licima pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno.
   Licima koja su samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do šest meseci pripada 60%, a licima koja su samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa naknade zarade.
   Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.
   Za korisnike ovog prava koja samostalno obavljaju delatnost,a koji nemaju druge zaposlene, obračun i isplatu naknade zarada vrši opštinska, odnosno gradska uprava iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.

   Sviđa mi se

 2. Postovana, hvala na odgovoru, ali ja i dalje ne razumem moj status. Radnja mi je otvorena punih 7godina, jedini prekid je u periodu koji sam navela. Da li mi se racuna tih 50/proseka za nedostajuca 4meseca ili imam pravo samo na 60/naknade?

  Sviđa mi se

  • Poštovana,
   odgvor na Vaše novo pitanje se nalazi u prethodnom odgovoru. Potrebno je samo da ga detaljno pročitate, upravo zbog toga je i dat toliko detaljan odgovor.
   Za sva dodatna pojašnjenja neophodno je da se javite nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

   Sviđa mi se

 3. Postovana Bojana,

  Ono sto mene zanima,a nikako da nadjem odgovor ni u jednom zakonu,jeste,kako je moguce da na moju osnovicu od 40000 dinara,na trudnickom bolovanju primam do 22000 dinara mesecno.Radnju imam vec 8 godina I privremeno sam je zatvorila?Citala Sam dosta na internetu o mom slucaju I sve bi mi bilo jasno,da nisam 2012 godine bila takodje trudna I na tadasnju osnovicu od 27.770,00 dinara,primala of Rfzzo 19.000 I iz Nemanjine~3.500 din.Molim Vas da me uputite na zakon tj.promenu zakona,koji mi odredjuje minimalnu zaradu.
  Tanja

  Sviđa mi se

  • Poštovana Tanja,
   shodno odluci Vlade Republike Srbije ( “ Sl.glasnik RS“, br. 104/14 od 1.10.2014.) minimalna zarada za period 1.01.2015. – 31.12.2015. godine iznosi 121,00 dinara po radnom času ( neto iznos ). Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.433 dinara koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 5/2015, a koji stupa na snagu 1. februara 2015. godine. Minimalna neto zarada po mesecima u 2015. godini iznosi :
   JANUAR – 21.296 DINARA ;
   FEBRUAR – 19.360 DINARA;
   MART – 21.296 DINARA;
   APRIL – 21.296 DINARA;
   MAJ – 20.328 DINARA;
   JUN – 21.296 DINARA;
   JUL – 21.296 DINARA;
   AVGUST – 20.328 DINARA;
   SEPTEMBAR – 21.296 DINARA;
   OKTOBAR – 21.296 DINARA;
   NOVEMBAR – 21.296 DINARA;
   DECEMBAR – 22.264 DINARA.

   Sviđa mi se

 4. Postovanje Bojana,

  da li mi mozete pojasniti situaciju sa preduzetnicima knjigasima.
  Naime, meni na poreskoj prijavi stoji da ce ukupna dobit za 10 mesec ove godine (radnja postoji od marta meseca ove godine) biti 1500000, i shodno tome placam doprinose i porez na 150000 dinara mesecno (oko 70000 dinara).

  Buduci da sam trudna i da za par meseci treba da se porodim kako ce se racunati naknada za porodiljsko bolovanje?
  Negde nailazim na odgovor da ce naknada biti 150000 (kao sto bi i bilo logicno jer na tu sumu sve vreme placam dazbine) a negde nailazim na podatak da ce se racunati 150000 – 70000 = 80000 (od dobiti se oduzimaju dazbine i tako dobijamo sumu za isplatu).

  Mozete li mi pojasniti ovu situaciju?

  Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovani,

   Zakonom je određeno da naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za lica koja samostalno obavljaju delatnost utvrđuje se u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

   Naknada zarade za lica koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, utvrđuje se tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.

   Pun iznos naknade zarade, pripada licima pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno.

   Sviđa mi se

   • Hvala na odgovoru. Ovo mi je u potpunosti jasno.
    Ali mi nije jasno kako se odredjuje osnovica.
    Naime, ako na poreskoj prijavi pise da ce dobit za 10 meseci biti 1500000, to znaci da je mesecna osnovica 150000 i na ovu osnovicu se placaju doprinosi i porez.
    Znaci mesecni troskovi na ovu osnovicu su nesto jace od 70000.

    Prilikom odlaska na porodiljsko bolovanje, da li ce naknada biti 150000 mesecno (odnosno da osnovica bude oko 220000) (koliko bi i trebalo po meni) ili ce se racunati 150000 – 70000 = 80000

    Ovo je ono sto me buni i sto mi nikako nije jasno.

    Hvala jos jednom

    Sviđa mi se

 5. Poštovana Jelena,

  u prethodnom odgovoru je sadržano objašnjenje kako se određuje iznos naknade.

  Imajući u vidu da se osnov za naknadu zarade licima koja samostalno obavljaju delatnost utvrđuje na osnovu prosečne osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ta osnovica predstavlja bruto obračunsku veličinu, odnosno to je iznos na koji se primenjuje stopa doprinosa. Suma koja je dobijena nakon obračuna doprinosa, predstavlja neto naknadu za lica koje samostalno obavljaju delatnost.

  Obzirom da Vi samostalno obavljate delatnost manje od 12 meseci naknada zarade utvrđuje se tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.

  Sviđa mi se

 6. Postovana Bojana, da li mi mozete objasniti koliko cu dobijati porodiljsko,100% ili 50%. Imam poslovodju i radnika, trudnicko mi placaju 50%, radnja postoji 12 meseci. Placam minimalne doprinose. Da li ce meni u prosek da ulazi ovih 50% i samim tim mi smanji nadoknadu za porodiljsko, ili cu dobijam drzavni minimalac? Hvala unapred na odgovoru.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Jovana,

   shodno zakonskim rešenjima naknada zarade za lica koja su samostalno obavljaju delatnost utvrđuje se u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.Pun iznos naknade zarade, utvrđen na navedeni način pripada licima koja susamostalno obavljala delatnost, pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno.

   Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

   Sviđa mi se

 7. Postovana Bojana. Kao preduzetnica sam otvorila porodiljsko za trece dete 2013-te godine,privremeno sam zatvorila radnju i primala nadoknadu(platu) preko opstine.Sad mi je odsustvo isteklo,a u poreskoj se pojavio dug 15 000 kao porez za licni dohodak? Molim Vas da mi objasnite o cemu se radi !? Najlepse hvala

  Sviđa mi se

 8. Molim Vas potreban mi je vas odgovor. Preduzetni sam vec godinu i po dana. U januaru 2014.mi je otvoreno trudnicko bolovanje jer zbog rizične trudnoce morala sam prestati sa radom a bila sam jedina zaposlena. Primala sam mesečne zarade oko 22000 za vreme trudnickog i doprinose. U avgustu mi je otvoreno porodiljsko ali jos nista nisam primila… To je vec 5 meseci bez ikakvih nadoknada. U opštini su mi rekli da posto sam preduzetnik moram za tih proteklih 5 meseci sama sebi uplatiti i doprinose i SVIH PET MESECNIH ZARADA!!!!!! da bi mi tek onda država te iste doprinose i zarade refundirala…. ako je tako onda nemam nikakvo pravo na zaradu mesecnu jer prosto receno prvo moram da dam svoj novac i isto toliko da mi vrate????? Molim vas da mi odgovorite?

  Sviđa mi se

  • Poštovana Gorice,

   tretman preduzetnica na bolovanju radi održavanja trudnoće, porodiljskom i odsustvu radi nege deteta zavisi od toga da li su zatvorile preduzetničku radnju ili imenuje poslovođu. U svakom slučaju neophodno je da na vreme obavestite APR.

   Sviđa mi se

 9. Postovanje,
  preduzetnica sam – porodilja i trenutno u radjni imam registrovanog poslovodju a ja sam na porodiljskom odsustvu. Ovo je trenutno stanje u mojoj radnji.
  Zbog mogucnosti sklapanja nekog veceg posla, bilo bi dobro da preduzetnicku radnju prebacim u doo.
  Mozete li mi reci, da li je ovo moguce.
  Takodje me zanima sta ce se desiti sa mojim statusom i visinom naknade?
  Da li mi mozete objasniti na koji nacin bi ovo moglo da se uradi, ako uopte moze da se uradi.

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   preduzetnik može da donese odluku o nastavku bavljenja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe zakona o osnivanju date forme društva što bi u Vašem slučaju bilo društvo sa ograničenom odgovornošću. U skladu sa donetom odlukom, vrši se brisanje preduzetnika iz registra privrednih društava i registruje se privredno društvo koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva.
   Nakon gubitka svojstva preduzetnika, fizičko lice ( u konkretnom slučaju Vi) ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra.

   Ukoliko je društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo od preduzetnika koji je bio obveznik PDV nastavlja kao obveznik PDV i dužno je da pismeno obavesti nadležni poreski organ sa izmenama podataka iz evidencione prijave.
   Gašenje preduzetnika obavezuje da se poreskom organu u roku od 30 dana preda poreska prijava, poreski bilans i odgovarajući finansijksi izveštaji za period u kojem je poslovao preduzetnik u poslovnoj godini u kojoj je došlo do transformacije.

   Sviđa mi se

 10. Hvala puno na odgovoru.
  Da li ova transformacija znaci da cu ja nastaviti da dobijam od drzave naknadu za porodijsko odsustvo?
  Buduci da cu ja biti clan tog novog drustva.

  Hvala jos jednom

  Sviđa mi se

   • Postovanje,

    imam jos jedno pitanje.
    Naisla sam na sledece informacije pa ako mi mozete pojasniti malo.
    Naime, dok sam ja na porodiljskom odsustvu, drzava mi placa doprinose, a na sav prihod koji radnja ostvari ja placam samo porez.
    Dakle na konkretnom primeru, recimo da u radnju udje 2500000 dinara i da se 1000000 knjizi kao trosak, sto znaci da je cistih prihoda 1500000. Po ovoj informaciji koju sam dobila ja placam samo 150000 dinara na ime poreza i nista vise – sve ostalo mogu nesmetano da podignem sa racuna. Ne treba da placam doprinose kao sto sam trebala prethodne godine na sve sto je ostalo kao cista dobit.

    Da li je ovo tacno?

    Sviđa mi se

 11. Poštovana Jelena,

  naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju i lica koja samostalno obavljaju delatnost , što ste u ovoj pravnoj stvari Vi.
  Sobzirom da ste se Vi odlučili za drugu zakonsku mogućnost, odnsono da ste postavili poslovadju, Zakon određuje da preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavalja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade.

  Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju delatnost koja imaju i druge zaposlene vrši lice koje samostalno obavlja delatnost istovremeno kad i obračun i isplatu zarade ostalim zaposlenima.

  Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju delatnost, pod uslovom da nemaju druge zaposlene, vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

  Obračun i isplata naknade zarade za gore navedena lica u toku godine vrši se akontaciono, a na kraju godine konačno, na osnovu godišnje utvrđene osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Osnovica doprinosa za socijalno osiguranje za lica koja samostalno obavljaju delatnost je oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

  Sviđa mi se

 12. Draga Bojana,

  Preduzetnica sam sa otvorenom radnjom 3 meseca, ja sam jedini zaposleni i prijavljena sam na minimalac. Medjutim, ostala sam trudna. Buduci da sam radnju tek otvorila i nisam je dovoljno razradila, ne bih poveravala radnju drugom poslovodji, vec bih je zatvorila / stavila u status mirovanja 30 – 45 dana pre porodjaja, uplacivala sebi staz i primala minimalac.

  Imam 2 pitanja:
  1. Da li cu imati pravo na mesecnu nadoknadu i koliko bi ona iznosila
  2. Da li cu imati pravo na mesecnu nadoknadu u slucaju da moram ranije da zatvorim radnju i uzmem i trudnicko bolovanje (pre porodjaja)

  Unaped zahvalna,
  Natasa

  Sviđa mi se

  • Poštovana Nataša,

   zakonodavac je odredio da pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i produžene nege deteta pripada i licima koja samostalno obavljaju delatnost.
   Naknada zarade za lica koja samostalno obavljaju delatnost utvrđuje se u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji
   Naknada zarade za lica koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, utvrđuje se tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.
   Pun iznos naknade zarade utvrđen na gore navedeni način pripada licima koja su samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Ukoliko su samostalno obavljala delatnos u tajanju od 3 – 6 meseci prirpada im 60%, a u slučaju da su samostalno obavljala delatnost neprekidno do 3 meseca pripada im 30% iznosa.

   Za korisnike prava koji nemaju druge zaposlene, obračun i isplatu naknade zarada vrši opštinska, odnosno gradska uprava iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.

   Sviđa mi se

 13. Poštovana,

  Vlasnik sam konsalting firme i jedini sam zaposleni. Firma postoji od novembra 2015. S obzirom da sam ostala trudna i lekar predlaže održavanje trudnoće, možete li mi reći na koji način mogu ostvariti naknadu zarade dok sam na bolovanju i na koji način se obračunava to bolovanje preko 30 dana koje odobri komisija. Takodje, pomoglo bi mi i da mi kažete sta od dokumentacije je potrebno podneti (neki namenski račun da bih dobila refundaciju…).
  Unapred hvala na odgovoru.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Silvana,

   s obzirom na to da ste postavili više od jednog pitanja nisam u mogućnosti da usled složenosti Vaše pravne situacije Vaš predmet vodim putem bloga, jer šta god bih odgovorila to bi za sobom povlačilo još pitanja i odogovora. Polovične i nepotpune odgovore ne dajem. Savetujem Vam da se kao vlasnik konslating firme opredelite za pravnika koji će Vam biti na usluzi.

   Sviđa mi se

 14. Poštovana,

  Preduzetnica sam na trudničkom bolovanju. Nisam zatvorila radnju, ovlastila sam poslovođu. Interesuje me šta od doprinosa za sebe plaćam kada sam na trudničkom bolovanju?

  Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   Zakono o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl.glasnik RS” br.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon) određuje određuje da preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavalja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade.

   Preduzetnici se doprinosi obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju preduzetnica, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, preduzetnica ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

   Sviđa mi se

 15. Postovana,

  Preduzetnica sam na odsustvu radi nege treceg deteta do decembra. Medjutim opet sam u drugom stanju i termin mi je tri meseca pre isticanja prava na negu treceg deteta. Hocu li moci da koristim porodiljsko i negu na cetvrto dete i koliko dugo s’obzirom da mi nece jos isteci odsustvo na trece dete? I da li preduzetnice imaju pravo na odsustvo u trajanju od dve godine ukoliko odjave radnju?

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sanja,
   zakonodavac je odredio da po isteku prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, ostvaruje jedan od roditelja, na osnovu međusobnog dogovora.

   Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju delatnost, pod uslovom da nemaju druge zaposlene, vrši opštinska, odnosno gradska uprava.
   Obračun i isplata naknade zarade u toku godine vrši se akontaciono, a na kraju godine konačno, na osnovu godišnje utvrđene osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

   Sviđa mi se

 16. Pravo na porodiljsko odsustvo za trece dete sam ostvarila u martu 2017.god. ali sobzirom da nisam odradila promenu kod APR-a, a Poreska uprava me je duzila za porez i doprinose ima li nacina
  da ispravim tu gresku i na koji nacin. HVALA

  Sviđa mi se

  • Poštovana Negosava,

   sve nastale promene se prijavljuju Agenciji za privredne registre u roku od 15 dana od dana nastale promene. Za mogući postupak isprave obratite se direktono Agenciji za privredne registre i Vašem knjigovođi kako bi postupak bio sproveden.

   Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s